System Master Key

Master Key

To system kontroli dostępu do pomieszczeń, obiektów, pozwalający na wejście do określonych lokali jedynie upoważnionym osobą. O dostępie decyduje właściciel systemu. To coraz częściej stosowane rozwiązanie pozwala użytkownikowi otwierać pomieszczenia jednym kluczem .

SYSTEM MASTER KEY = KLUCZ MASTER = KLUCZ GENERAŁ = KLUCZ GŁÓWNY

Właściwe zaprojektowanie układu wkładek patentowych w danym obiekcie pozwala utworzyć hierarchię dostępu, a to daje użytkownikom istotne korzyści.

Należą do nich:
BEZPIECZEŃSTWO - w przypadku niebezpieczeństwa takiego jak np. pożar czy konieczność natychmiastowej ewakuacji klucz główny pozwala otworzyć wszystkie drzwi - bez poszukiwań kluczy właściwych.

FUNKCJONALNOŚĆ - użytkownik ma dostęp do „swoich” pomieszczeń wykorzystując praktycznie 1 klucz

EKONOMIA - ograniczenie ilości kluczy użytkowanych w obiekcie

Struktura tzw. klucza głównego pozwala na stworzenie niejednokrotnie bardzo złożonej drabiny dostępu od prostych rozwiązań zwanych ujednoliceniami, gdzie wszystkie wkładki otwierane są jednym klucze, przez tzw. systemy kluczy wspólnych – stosowany np. na osiedlach- gdzie klucz indywidualny otwiera szereg wspólnych pomieszczeń typu furtki wejściowe, wejście do garażu, śmietniki.

To najbardziej skomplikowane rozwiązanie wymagane w dużych obiektach typu biura, szkoły, szpitale, fabryki, gdzie zastosowano niezwykle złożoną strukturę organizacyjną zwane systemami klucza głównego i kluczy grupowych.

Aby dopasować swój Master Key skontaktuj się z Tomaszem - tomasz.kaczmarczyk@wika-key.com