System Master Key

Jeśli w Twoim obiekcie jest kilkadziesiąt lub więcej drzwi, montaż systemu Master Key będzie w pełni uzasadniony bo wykorzystane zostaną wszystkie funkcje i właściwości systemów klucza. System Master Key można zastosować w dowolnym obiekcie, w którym wykorzystuje się dużą ilość kluczy. Zobacz co daje wdrożenie systemu klucza na następujących przykładach:

  • Centrum handlowe
  • Biurowiec
  • Fabryka
  • Osiedle mieszkaniowe

Powyżej przedstawione centrum handlowe, biurowiec, fabryka, osiedle mieszkaniowe z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa bardzo dużej ilości przebywających w nim w jednym czasie ludzi. Są to także z reguły duże budynki, które wymagają sprawnego zarządzania.

System Master Key to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w takich obiektach.
Różnicowanie dostępów do pomieszczeń w zależności od uprawnień poszczególnych służb i pracowników pozwala w pełni kontrolować kto i gdzie może wchodzić. Każda osoba może otrzymać jeden klucz, którym bez straty czasu otworzy właściwe zamknięcia. Do głównych użytkowników systemu klucza w centrum handlowym należą z reguły:

  • Dział Techniczny (główny) – jeden klucz otwierający wszystkie pomieszczenia techniczne, łącznie z pomieszczeniami ograniczonego dostępu (np. trafostacje),
  • Dział Techniczny (dyżurny) – dostęp do wyznaczonych pomieszczeń technicznych,
  • Ochrona – jeden klucz otwierający np. ciągi komunikacyjne oraz drzwi zewnętrzne,
  • Sprzątanie – jeden klucz otwierający toalety oraz magazynki ze sprzętem sprzątającym i środkami czystości,
  • Administracja – jeden klucz otwierający pomieszczenia biurowe.

W obiekcie znajduje się także klucz generalny, przy pomocy którego w sytuacji zagrożenia i potrzebie ewakuacji można uzyskać dostęp do wszystkich pomieszczeń.

W związku z tym, że klucze wydawane są często firmom zewnętrznych (ochrona, sprzątanie, serwisy urządzeń i instalacji), przy wyborze systemu Master Key należy zwrócić szczególną uwagę na stopień ochrony klucza przed nieautoryzowanym dorabianiem.

W dużych obiektach ważne są także takie cechy jak możliwość rozbudowy lub modyfikacji systemu oraz jego trwałość, ponieważ niektóre zamknięcia narażone są na bardzo intensywne użytkowanie.

Administracja Centrum Handlowego powinna mieć także dostęp do pomieszczeń najemców (np. na wypadek awarii). Klucze do takich pomieszczeń mogą być częścią systemu klucza, lub jako odrębne  klucze indywidualne mogą być zdeponowane w depozytorze kluczy, który będzie je wydawał tylko osobom uprawnionym i rejestrował pobranie każdego klucza.

Masz Pytania dotyczące rozwiązań systemów Master Key zapytaj naszego pracownika wika-key@wika-key.com lub formularz.