POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

SERWISU WIKA-KEY.COM

 

Serwis zbiera i wykorzystuje dane, niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie i ich preferencjach. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych oraz plików cookie, w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

DEFINICJE:

 • Administrator – administratorem Państwa danych jest:

WIKA s.c. Przemysław Wilkosz, Anna Karbowska-Wilkosz

NIP: 8941598993, REGON: 932133308

 1. Malownicza 35, 55-040 Tyniec Mały
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – prowadzona przez Administratora strona internetowa wika-key.com;
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (takiej jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii, które mogą stanowić dane osobowe), przetwarzane są przez Administratora:

 

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ W SERWISIE

 

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji konta, dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”

 

PLIKI COOKIES

 

Serwis wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), czyli pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Korzystanie z cookies innych poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania strony, wymaga Twojej zgody. Możesz indywidualnie dostosować swoje preferencje, klikając przycisk „Dostosuj preferencje dotyczące zgody”. Wybierając przycisk „Akceptuj wszystko” potwierdzasz zgodę na wykorzystywanie cookies w pełnym zakresie. Wybierając „Odrzuć” nie wyrażasz zgody na działanie plików cookies poza niezbędnymi. Możesz również spowodować zapamiętanie swoich preferencji klikając „Zapisz moje preferencje”; wówczas będą one obowiązywały do czasu, gdy nie dokonasz dalszych zmian w tym zakresie.

 

Cookies wykorzystywane w ramach funkcjonowania Serwisu:

 

 • NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

 

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich.

Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

 

 • FUNKCJONALNE

 

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

 

 • ANALITYCZNE

 

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

 

 • WYDAJNOŚCIOWE

 

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

 

 • REKLAMA

 

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

 

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

W zakresie plików cookie, dane mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przez Użytkownika.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba mogą nas Państwo poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych) lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 • prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody, nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji DANE KONTAKTOWE.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

 

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT bądź np. agencje marketingowe. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie mniej jednak, w przypadku niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych nie możemy wykluczyć, że mogą to być podmioty znajdujące się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takim przypadkach przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących standardowych klauzul ochrony danych, a podmioty te zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych. Zaznaczamy jednak, że ewentualne przekazanie danych w tym zakresie nie będzie miało bezpośredniego związku ze świadczeniem usług i wykonywaniem umów w ramach Serwisu a będzie dotyczyć wyłącznie wykorzystywanych funkcjonalności informatycznych Serwisu (przede wszystkim rozwiązań bazujących na analizie plików cookies).

 

DANE KONTAKTOWE

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

 

Dane do kontaktu (poczta tradycyjna lub e-mail):

 

WIKA s.c. Przemysław Wilkosz, Anna  Karbowska – Wilkosz

 1. Malownicza 35, 55-040 Tyniec Mały

e-mail: wika-key@wika-key.com

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać bieżącej aktualizacji. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia  14.02.2023 r.